Putni nalozi

U periodu od 12-17. jula 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 18-24. jula 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 25-31. jula 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 01. Avgust - 07. Avgust 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 08-14. Avgusta 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 09-21. Avgusta 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 22-28. Avgusta 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 29. Avgust - 04. Septembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 05. Septembar - 11. Septembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 12. Septembar - 18. Septembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 19. Septembar - 25. Septembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 26. Septembar - 02. Oktobar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 03. Oktobar - 09. Oktobar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 10. Oktobar - 16. Oktobar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 17. Oktobar - 23. Oktobar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 24. Oktobar - 30. Oktobar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 31. Oktobar - 06. Novembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 07. Novembar - 13. Novembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.

U periodu od 14. Novembar - 16. Novembar 2016. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga za koriscenje službenog vozila.