Putni nalozi

U periodu od 20-28. januara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 29. januar - 04. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 05. februara - 11. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 12. februara - 18. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.