Putni nalozi

U periodu od 20-28. januara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 29. januar - 04. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 05. februara - 11. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 12. februara - 18. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 19. februara - 25. februara 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 26. februara - 04. marta 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 04. marta - 11. marta 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 12. marta - 18. marta 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 19. marta - 25. marta 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 26. marta - 01. aprila 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 02. aprila - 08. aprila 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 09. aprila - 15. aprila 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 16. aprila - 22. aprila 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 23. aprila - 29. aprila 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 30. aprila - 06. maja 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 07. maja - 13. maja 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 14. maja - 20. maja 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 21. maja - 27. maja 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 28. maja - 03. juna 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 04. juna - 10. juna 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 11. juna - 17. juna 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.

U periodu od 18. juna - 24. juna 2018. godine, u Agenciji za duvan nije bilo izdatih putnih naloga.