Godišnji izvještaj

24. Novembar 2006.
Agencija za duvan osnovana je Vladinom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (februar 2005.godine), kao organ uprave nadležan za poslove duvana. Počela je sa radom avgusta 2005. godine.

IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA DUVAN