Za godinu prodato 1.700 tona cigareta

19. Januar 2009.
Povećanje akciza na cigarete u ovoj godini, koje će dovesti do rasta cijena cigareta od 0,10 do 0,15 eura po paklici, ne bi trebalo da se negativno odrazi na stabilnost tržišta duvanskih proizvoda u Crnoj Gori. Osnovni razlog nalazi se u činjenici da će nivo cijena cigareta biti isti ili približno isti sa zemljama u okruženju - kazala je u intervjuu za "Vijesti" direktorka Agencije za duvan Branislava Božović.
Ona je navela da paklica "marlbora" u Crnoj Gori košta 1,50 eura, u Srbiji 125 dinara (oko 1,5 eura), na Kosovu 1,5 eura, u BiH 3,1 konvertibilnu marku (1,6 eura) i u Albaniji 180 leka (1,5 eura).
- Veće cijene cigareta su u Makedoniji ("marlboro" je 20 denara ili 1,97 eura) i u Hrvatskoj (20 kuna ili 2,77 eura), ali nema opasnosti da se cigarete iz ovih zemalja mogu pojaviti na crnom tržištu u Crnoj Gori, upravo, zbog njihovih visokih maloprodajnih cijena u tim zemljama. Nedavno usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, upravo, počiva na postepenom povećanju poreskih opterećenja, kako bi se ovo specifično tržište moglo prilagoditi rastu cijena duvanskih proizvoda, koje će, u narednom periodu neminovno morati da rastu – objasnila je Božović.

• Da li ste zadovoljni prošlogodišnjim radom Agencije i ukupnim prilikama na tržištu. Ko su glavni akteri na duvanskom tržištu?
- Ostvareni rezultati su izuzetno pozitivni i u skladu su sa ciljevima iz Akcionog programa mjera na suzbijanju ilegalne trgovine cigaretama. U 2008. prodato je kroz legalne kanale rekordnih 1.700 tona cigareta, od čega uvoznih 85 odsto, dok svega 15 odsto prodaje otpada na cigarete iz domaće proizvodnje (2007. domaće cigarete su činile jednu trećinu prodaje). Uvozom cigareta u Crnu Goru tokom 2008. bavile su se kompanije koje su ranije dobile od Agencije za duvan dozvolu, a to su: Rokšped, Bar-kod, Filip Moris Montenegro i Europrogres Montenegro, koje, istovremeno, obavljaju i trgovinu na veliko duvanskim proizvodima. Pored njih, veleprodajom se bave i Knjaz Tobacco i Duvankomerc. Lidersku poziciju u ovom poslu ima Rokšped sa učešćem od 57 odsto u prodaji uvoznih cigareta. Krajem 2008. Agencija je izdala još dvije dozvole za uvoz duvanskih proizvoda (Pro conect i Milenium). U evidenciji Agencije ima više od dvije hiljade (2.377) maloprodajnih objekata cigareta. Agencija vodi i registar o markama duvanskih proizvoda, prema kome ima 110 registrovanih brendova cigareta (2007. bilo je 70 brendova, a 2005. svega 35).

• Koji su najprodavaniji brendovi cigareta u Crnoj Gori?
U 2008. najprodavanija cigareta je bila "bond" kompanije Filip Morisa (cijena od 0,60 eura po paklici) sa tržišnim učešćem od 22 odsto. Po obimu prodaje slijedi "marllboro" sa 15 odsto tržišnog učešća (cijena 1,40 eura po paklici), "sarajevska drina" sa oko 11 odsto (cijena 0,50 eura) i domaći "point 85" sa oko devet odsto (cijena od 0,35 eura). Proizvodni program Filipa Morisa je najzastupljeniji na crnogorskom trzistu, sa tržišnim učešćem od 42 odsto.

• Koliki je, prema podacima Agencije za duvan, trenutno procenat sive ekonomije na tržištu cigareta?
Prema procjenama Agencije za duvan, udio crnog tržišta cigareta kreće se između šest i devet odsto. Postignuti rezultati nastavak su započetog pozitivnog trenda iz 2007. godine i rezultat su intenzivne i koordinirane saradnje državnih organa okupljenih u Vladinom operatvnom timu. Nije zanemarljiva ni podrška koja dolazi od strane uvoznika i distributera cigareta, pa i samih građana kao krajnjih potrošača, koji već potpuno shvataju značaj kupovine duvanskih proizvoda na legalnim maloprodajnim mjestima. Stvaranje sređenog i fer tržista cigareta tokom posljednje dvije godine doprinijelo je ostvarivanju značajnih i stabilnih budzetskih prihoda, kao i povećanom interesovanju inostranih proizvođača za dolazak na crnogorsko trzište. Aktivnosti nadležnih državnih organa na daljem sređivanju tržišta cigareta odvijaće se u kontinuitetu i u 2009. godini, pa je realno očekivati da bude još manje prisustvo sive ekonomije na tržištu cigareta. U svakom slučaju, moramo biti i oprezni i istrajni kako bi ova štetna društvena pojava bila konačno za nama.

• U kojem pravcu će se regulativa u vezi sa duvanskim tržištem dalje usklađivati u procesu evropskih integracija?
U 2008. godini je donijet novi Zakon o duvanu, čija izrada je proistekla tokom postupka pristupanja Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Bitno je istaći da članstvo u EU pretpostavlja članstvo u STO. Prilikom donošenja Zakona o akcizama morali su se uvažiti relevantni propisi EU za ovu oblast, i to: Direktiva Savjeta EU 92/79/ EEC, koja se odnosi na ujednačavanje akciza na cigarete i Direktiva Savjeta EU 92/80/ EEC, koja se odnosi na ujednačavanje akciza na duvanske proizvode, izuzev cigareta. Tom prilikom, istovremeno, uvažavaju se i specifičnosti domaćeg tržišta, tako da je u Nacionalnom programu za integraciju Crne Gore u EU (NPI) predviđeno postepeno usaglašavanje, sa mogućnošću korišćenja tranzicionog perioda, nakon pristupanja EU.


Fabrika u Mojkovcu neće još skoro

• Nevolje u Duvanskom kombinatu domaće tržište su u velikoj mjeri okrenule stranim brendovima. Imate li informacije da li će kompanija Montenegro tabako do kraja januara završiti izgradnju nove fabrike duvana u Mojkovcu?
Fabrika za proizvodnju cigareta neće startovati sa radom početkom 2009. godine, kako je bilo najavljeno, zbog nepredviđenih radova koji su iskrsli tokom realizacije investicije. Dozvolu za proizvodnju cigareta Agencija će izdati nakon što budu ispunjeni svi propisani uslovi prema Zakonu o duvanu i pratećim podzakonskim aktima.