Skuplje cigarete

14. Decembar 2010.

VLADA U 2011. OD AKCIZA NAMIČE 12-15 MILIONA

Podgorica – Vlada Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o akcizama i utvrđeni predlog proslijedila u skupštinsku proceduru. Dopunjeni zakon trebalo bi da se usvoji do kraja ove godine i počne sa primjenom već početkom 2011, a glavne novine su veće akcize na duvanske proizvode koje će imati za posljedicu poskupljenje od 12 do 25 odsto zavisno od toga o kojim vrstama cigareta se radi.
Predloženim izmjenama zakona biće, takođe, povećana akciza koja se naplaćuje po hektolitru piva, što će u krajnjem vjerovatno imati za posljedicu poskupljenje i ove vrste alkoholnih proizvoda, ukoliko veoma profitabilni proizvođači u ovoj industriji zbog sve veće konkurencije na tržištu taj dodatni trošak od tri do 15 centi po litru ne odluče sami da plate.
- Kalkulacije pokazuju da će efekat povećanja prihoda po osnovu povećanja akciza na duvanske proizvode i alkoholna pića biti između 12-15 miliona eura – kazala je „Vijestima“ mr Biljana Šćekić, pomoćnica ministra finansija za poreski sistem.

Ona je napomenula da su u formulisanju politike u oblasti akciza na cigarete „vodili računa o stablilnosti prihoda, zdravlju potrošača i u tom smislu prevenciji i odvikavanju od pušenja, stabilnosti legalnog tržišta, regionalnom pristupu i postepenom usaglašavanju sa nivoom u EU“.
- Strukturu akciznog opterećenja cigareta čini fiksni dio akcize (tzv. specifična komponenta) i proporcionalni dio akcize (ad valorem komponenta). Nakon što smo uradili nekoliko simulacija, opredijelili smo se za model koji podrazumijeva povećanje obje komponente akcize, s tim da je značajnije povećanje fiksnog dijela akcize, odnosno specifične komponente u odnosu na ad valorem. Zato smo predložili povećanje proporcionalne akcize sa 35 na 37 odsto, odnosno dva procenta i povećanje specifične akcize sa pet na 10 eura za 1.000 komada cigareta, odnosno, sa 10 na 20 centi po paklici cigareta od 20 komada, bez obzira na cjenovnu kategoriju – objasnila je Šćekić.

Dakle, specifična akciza će iznositi 20 centi po paklici cigareta od 20 komada, bez obzira na to o kojoj se cjenovnoj kategoriji radi, tako da „u apsolutnom smislu jednako opterećuje i luksuznije ili jeftinije cigarete”.
- Međutim, u relativnom smislu, veće opterećenje ove komponente akcize je na jeftiniju cjenovnu kategoriju cigareta. Što se tiče proporcionalne komponente, tu imamo drugačiju situaciju. Naime, ona predstavlja jedinstvenu stopu za sve cjenovne kategorije, dok je u apsolutnom iznosu veće opterećenje na skuplje cigarete. Kumulativni efekat ovih dviju komponenti zavisi od cjenovne kategorije cigareta. U apsolutnom smislu povećanje akcize je od 18 do 24 centa u zavisnosti od cjenovne kategorije. Što se tiče efekta na maloprodajne cijene cigareta, povećanje akcize i time i PDV-a može dovesti do povećanja maloprodajnih cijena u rasponu od 12 do 25 odsto. Ako uzmemo primjer srednje cjenovne kategorije od 1,1 euro, povećanje je 19 odsto – kazala je Šćekić.

Učešće ukupne akcize, u maloprodajnoj cijeni za ovu cjenovnu kategoriju cigareta je 49 odsto, dok je u zemljama EU minimum 57 odsto za najpopularnije cjenovne kategorije (cigareta koja ima najveći obim prodaje u kalendarskoj godini), dok će od 1. januara 2011. biti 63 odsto od prosječne maloprodajne cijene.
- U EU propisani minimum specifične akcize je 64 eura na 1.000 komada cigareta, a minimalna akciza je 57 odsto od najpopularnije cjenovne kategorije. Nova direktiva koja će se primjenjivati od 1. januara 2011. predviđa minimalnu specifičnu akcizu na nivou od 90 eura na 1.000 komada. Takođe se uvodi nova kategorija minimalne akcize koja će se utvrđivati od prosječne, a ne najpopularnije cjenovne kategorije kao do sada, a propisani procenat je 63 odsto prosječne maloprodajne cijene – objasnila je Šćekić.
Vlada planira naredne godine da još neke proizvode uvede u akcizni režim, a sada će novim izmjenama zakona najprije povećati akcizu koja se plaća po hektolitru piva sa 1,9 na pet eura i da je u najvećoj mjeri dovede na nivo regiona.
- U zavisnosti od zapreminskog sadržaja alkohola na hektolitar piva (npr. od 1 do 5 odsto zapreminskog sadržaja alkohola) akciza na pivo će poskupjeti od tri centa do 15 centi po litru piva - navela je Šćekić.

M. MILOŠEVIĆ