Njujork: Potpisan Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima

12. Jul 2013.

Stalni predstavnik Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama ambasador Milorad Šćepanović potpisao je, 1. jula, u Njujorku Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima.

Protokol ima za cilj eliminisanje svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima putem preduzimanja mjera od strane država za efikasnu kontrolu lanaca za snabdijevanje duvanskim proizvodima i međunarodnu saradnju.

Protokol je otvoren za potpis svim članicama Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO FCTC), a Crna Gora je dvadeseta zemlja potpisnica čime je potvrdila svoju privrženost ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije i UN, kao i posvećenost daljem širenju i jačanju međunarodnog ugovornog prava

Preuzeto sa sajta Ministarstva vanjskh poslova i evropskih integracija