CIGARETE 10 CENTI SKUPLJE OD 1. APRILA

20. Januar 2017.

Od 1.aprila cigarete u Crnoj Gori će, pema procjeni Agencije za duvan, poskupti za 10 centi po paklici, nakon povećanja akcize.

Direktorica Agencije Branislava Božović kazala je da se rast cijena cigareta uglavnom dovodi u direktnu vezu sa povećanjem akciza.

"Akcizne stope, shodno usvojenom akciznom kalendaru, će od 1.aprila 2017. biti promijenjene, i to: specifična akciza će iznositi 24 eura za 1.000 komada cigareta (sada iznosi 22 eura ), a proporcionalna 32 odsto od maloprodajne cijene cigareta ( sada je 33 odsto ). Navedene akcizne stope važiće do 31. marta 2018.godine. Ove akcizna stope, kumulativno primijenjene, dovešće do povećanja minimalne akcize za pet centi po paklici ( sa PDV-om sedam centi po paklici ), pa se može očekivati blagi rast maloprodajnih cijena cigareta poslije 31. marta po našoj procjeni za 10 centi po paklici ", rekla je Božović " Vijestima ".

Ona je dodala da osim akcize na porast cijena cigareta utiče još dosta faktora.

" Svakako među važnijim su ciljevi koje proizvođači i uvoznici žele postići na tržištu cigareta, njihov ekonomski kapacitet koji opredjeljuje prostor za pokrivanje dodatnog troška zbog povećane akcize, stanje kod konkurencije i drugo ", navela je Božović.

Ona ne očekuje da će očekivani rast maloprodajnih cijena cigareta nakon primjene novih akciznih stopa uzrokovati rast prodaje na crnom tržištu.

" Na ovakvu prognozu nas ohrabruju rezultati za prethodnu godinu. Naime, 2016.godinu obilježilo je zaustavljanje negativnog trenda rasta crnog tržišta cigareta koje je u posljednjih nekoliko godina bilo u usponu. Povećan je obim legalno prodatih cigareta, a naplaćene akcize su za oko 3,5 miliona eura više u odnosu na predhodnu godinu. Stoga očekujemo da se pozitivni pomaci u sređivanju stanja na tržištu cigareta nastave u 2017.", istakla je Božović .

Na pitanje da li se sastaje Vladin tim za suzbijanje sive ekonomije budući da odavno nije objavljeno saopštenje tim povodom, a što je ranije bila praksa, Božović je podsjetila na najavu premijera Duška Markovića.

" Premijer je u inauguralnom govoru za jednu od važnih aktivnosti nove Vlade najavio borbu protiv sive ekonomije u svim segmentima, pa možemo očekivati operacionalizaciju ove najave ", kazala je Božović.

Domaćih cigareta malo na tržištu

Prema riječima Božović, broj firmi koje posjeduje neku od licenci Agencija za duvan standardno je isti, ali se promjene dešavaju često.

" Dok jedni prestaju sa biznisom u duvanu, drugi počinju, a najveće fluktuacije se dešavaju sa trgovcima na malo. U registru Agencije u kontinuitetu ih ima oko 1.900 ", kaže Božović.

Što se tiče bilansa potrošnje cigareta, on je , prema procjenama Agencije isti kao i prije pet godina.

" To je početni indikator koji koristimo za mnoge analize u duvanu i njega ne možemo precizno utvrditi, možemo ga samo procjeniti. Sa obustavom proizvodnje cigareta iz nekadašnjeg proizvodnog programa Duvanskog kombinata ( DKP ), na našem tržištu prisutne su samo cigarete nabavljene od stranih proizvođača.

Vrlo mala količina cigareta koja se proizvede u Fabrici duvana u Mojkovcu proda se našom tržištu ", navela je Božović odgovarajući na pitanja " Vijesti ".