Cigarete skuplje deset centi

25. Januar 2023.

Cijene paklica cigareta od prije nekoliko dana veće su za 10 centi na osnovu odluke koja je na snagu stupila od 1. januara u skladu sa redovnim godišnjim usklađivanjem akciznog kalendara. Naime, većina duvanskih proizvoda je poskupjela, nakon što je odrađen popis količina.

Specifična akciza na cigarete uvećana je sa 44 na 47,5 eura za hiljadu komada, a proporcionalno je smanjena sa 26 na 24,5 odsto od maloprodajne cijene.

Akcize za cigarete u Crnoj Gori usklađuju se na osnovu akciznog kalendara zbog postepenog približavanja akcizama koje važe u Evropskoj uniji, pa je akciza na bezdimne duvanske proizvode porasla sa 100 na 145 eura, dok je na fino rezani duvan povećana za pet i sada iznosi 55 eura.

Akciza za cigarete i cigarilose, koji sadrže duvan, kao i za one koji djelimično sadrže materije koje nijesu duvan iznosi 25 eura po kilogramu, akciza za duvan za žvakanje i šmrkanje iznosi 40 eura po kilogramu, dok akciza za tečnosti za elektronske cigarete i slične lične uređaje za proizvodnju pare, sa nikotinom, bez nikotina i elektronske cigarete i slični lični uređaji za proizvodnju pare, koji sadrže tečnost sa nikotinom ili bez nikotina iznosi 0,07 eura po mililitru.

U skladu sa članom 36a, stav 1 zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, proizvođači, uvoznici, kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim zakonom.

Izuzetno od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize. Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, znači do 15.2.2023. godine. Napominjemo da je članom 70 Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura za pravno lice ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa zakonom.Izvor: Kodex.me