Utrostručen legalni promet uvoznih cigareta

04. Jun 2007.
Ministar finansija Igor Lukšić je podsjetio da je Vlada sredinom februara usvojila Akcioni plan za suzbijanje ilegalne trgovine cigaretama nakon čega je formirala Operativni tim koji čine predstavnici Poreske i uprava carina i policije, Agencije za duvan, Republičke tržišne inspekcije i Komunalne policije Glavnog grada.
Lukšić je dodao da je do maja ove godine u odnosu na isti period prošle godine ostvaren visok porast prometa cigareta u legalnim kanalima.
- Porast prometa uvoznih cigareta je utrostručen. Obim prodaje cigareta je u navedenom periodu povećan sa 263,5 tone na 485,7 tona ili za 84,3 odsto. Na domaćem tržištu cigareta sve je veći broj novih uvoznih brendova što je znak da strani proizvođači mijenjaju svoj odnos prema našem tržištu - saopštio je on na konferenciji za novinare.
Prema riječima Lukšića, značajno su povećani budžetski prihodi od naplaćenih akciza, carina i poreza na dodatu vrijednost. U prvih pet mjeseci ove godine ukupni prihodi prema podacima Vlade, od akciza su iznosili 2,2 miliona eura dok je u uporednom periodu prošle godine prihod bio skoro tri puta manji. Lukšić je dodao da je prema procjenama ukupna godišnja potrošnja u Crnoj Gori 1,5 milijardi tona cigareta ili proječno 125 tona mjesečno, a da je učešće sive ekonomije veoma nisko.
- Ukoliko pretpostavimo da je potrošnja u prvim mjesecima objektivno manja, a da je veća tražnja tokom ljetnjih mjeseci zbog većeg broja ljudi, taj procenat je veoma nizak. Mislim da je to na nivou razvijenih zemalja, a moja procjena je da je to najviše 15 odsto, a mislim i manje od toga - rekao je Lukšić navodeći da će te podatke biti lakše uporediti nakon pola ili cijele godine.
Prema njegovim tvrdnjama, u Crnoj Gori ne postoje nelegalni magacini za skladištenje cigareta, a eventualno postoje u stanovima ili podrumima.
- Mislim da je toga sve manje. Ovi rezultati pokazuju da je tržište cigareta na razumnom nivou što pokazuje da smo na putu da potpuno riješimo taj problem - dodao je Lukšić.
Lukšić je naveo da su svi organi tokom ove godine sproveli veliki broj kontrola, izrekli veliki broj kazni i podnijeli odgovarajuće prijave.
On je kazao da je pored mjera kontrole urađen i plan medijskog djelovanja i sprovedena prva medijska kampanja pod nazivom "Legalno" koju sprovodi Agencija za duvan.
- U toku je procedura za nabavku tehničke opreme -skenera za modernizaciju graničnih prelaza, kao i aktivnosti na njihovom informatičkom umrežavanju - dodao je Lukšić.
On je objasnio da kao rezultat sprovođenja Akcionog plana i zakonskih propisa, prvi put postoje registri trgovaca na veliko i na malo, odnosno licenciranih subjekata na tržištu duvanskih proizvoda u Crnoj Gori.
Trgovaca na veliko koji su dobili licencu od Agencije za duvan ima devet, dok je broj onih koji se bave trgovinom na malo preko 1,8 hiljada od čega je 200 novih od početka akcije.
Prema riječima Lukšića, činjenica je da kompanija Filip Morisa počinje distribuciju u Crnoj Gori preko svog predstavništva najbolji dokaz da smo na dobrom putu jer takve kompanije sprovode opsežne analize i tek ako se ustanovi da je siva ekonomija na niskom nivou nastupaju na nekom tržištu.
- Sve ove aktivnosti su dovele do značajnog smanjenja sivog tržišta i biće i dalje nastavljene u kontinuitetu uz akcenat na turističku sezonu i saradnju sa lokalnim samoupravama - zaključio je Lukšić.