Na ulicama sve manje cigareta

05. Jun 2007.
- U prva četiri mjeseca 2007. godine u odnosu na uporedna četiri mjeseca prošle godine povećan je promet cigareta u legalnim kanalima. Obim prodaje cigareta je, naime, povećan sa 206,5 tona na 378,4 tona što je više za 83,2 odsto - navela je Božović.
Ona je istakla da je na tržištu cigareta "sve veći broj uvoznih brendova, što je znak da inostrani proizvođači mijenjaju svoj odnos prema našem tržištu".
- Shodno povećanom obimu legalne prodaje cigareta značajno su povećani budžetski prihodi po osnovu akciza, carina i PDV-a - dodala je Božović. Kako je prenijela agencija MINA-BUSSINES, prihodi od akciza su za prvih pet mjeseci ove godine iznosili 2,28 miliona eura, gotovo trostruko više nego u prošlogodišnjem uporednom periodu. Premijer Željko Šturanović rekao je Radiju Crne Gore da je dolazak multinacionalne kompanije "Filip Moris" u Crnu Goru rezultat akcije suzbijanja ilegalne trgovine duvanom.
Podatke o povećanju prometa duvanskih proizvoda u legalnim kanalima Šturanović je ocijenio "impresivnim". Za nekoliko mjeseci njenog sprovođenja, kako je naveo Šturanović, postignuti su veoma značajni rezultati, što dokazuje rast legalnog prometa cigareta, budžetskih prihoda na toj osnovi, kao i broja subjekata koji su dobili licence Agencije za duvan za trgovinu na malo i veliko.
U Crnoj Gori trenutno devet kompanija ima licencu za prodaju cigareta na veliko, a kompanija koju je u Crnoj Gori osnovao "Filip Moris" uskoro bi trebalo da dobije to odobrenje.
Prema podacima Agencije za duvan, od 378 tona cigareta prodatih zaključno sa aprilom ove godine, 205 tona se odnosilo na uvozne brendove, a ostalo na program Duvanskog kombinata iz Podgorice. Najveće učešće u uvozu i dalje ima kompanija "Rokšped" koja je prodala 65,8 odsto cigareta.
Božović je potvrdila da odobrenje za prodaju cigareta na malo ima oko 1.800 maloprodajnih objekata.
- Upozoravamo trgovce na malo, koji su odobrenje za rad dobili u aprilu i maju 2006. i iskoristili zakonsku mogućnost da uplate samo jednu ratu, da hitno uplate i drugu ratu u iznosu od 50 eura, jer će im Agencija u protivnom oduzeti odobrenje za rad - upozorila je Božović.